Tuesday , March 21 2023

MUA LON Gay ngập Co. lap nhiều fat o TP Cam Ranh (Khanh Hoa) VA Đơn Dương (Lam Đồng)[ad_1]

Ngày 26-11, Ong Nguyễn Ngọc son, Pho Chu tich UBND TP Cam Ranh, games MUA cho lon khiến hang loạt fat phía nam o TP ngập Nang, nhiều đường Tuyen, Khu this ngập sau cu 0,8-1m. Cau Nuoc Ngọt this VAO this Khu cu lap Bình, Bình second (Xa Cam lap, Cam Ranh TP) SAP BI Hoan Toan.

Khoảng 300 HO This Song O Ban Khu vực đảo Nay Khong The VAO đất liens. O du khách Nhiều Khu du lich Sao Bien, resort Ngọc Sương Khong The Tro Ve.

MUA LON Co. lap nhiều O Noi Khanh Hoa Lam Đồng VA - Anh 1.

SAP chia Cat Cau Ban Lap đảo Bình – Anh: Tri Nguyễn

MUA LON Co. lap nhiều O Noi Khanh Hoa Lam Đồng VA - Anh 2.

O Cau Thon Nuoc Ngọt, Xa Cam Lap SAP BI

Cau Noi Ban Lap đảo Bình, Bình second

Trong khi DJO, Ong Nguyen van Thuan, mot o đây người this song, games cho Van Hien Trois MUA lawn, Song Bien seen to. CA-fulfillment Đây their Thu 3 Khu vực nay to điện. "Chung Toi DJI Kiem tra Thi Thay 3 HRM điện with NGA SAP. Đường DJI Cung SAP BI, Cau SAP Khong The saw Ben ngoài. Đường trong Thon XOM nhiều đoạn Cung ngập Nang, người it Phai EC ban ghe DJE Ngu. Crochet 30 Chua thay toi nay Tung Nam Nao đợt ngập Nang Nhu vay. Đặc games Song Bo Manh Dung đập VAO going khủng khiếp "- ong Thuan Noi.

MUA LON Co. lap nhiều O Noi Khanh Hoa Lam Đồng VA - Anh 4.
MUA LON Co. lap nhiều O Noi Khanh Hoa Lam Đồng VA - Anh 5.

Khu this CU ngập Nang

Ong Nguyễn Ngọc son Theo, DJE khắc Phuc Cau SAP Su Co., chia cat đất Lien, TP doing will Chi đạo đơn vi thi Cong Cau Lam Tam cho người it. Trước with, việc Tiep tea Luong Thuc Hien Thuc will bangs đường Thuy.

Người it at Co Ban O lap lap đảo Bình, Bình second (Xa Cam lap, TP Cam Ranh)

Theo Văn Phong Ban Chong Thien tai chi Huy Phong Tim Kiem Tinh Khanh Hoa Cuu Nan, do so Bao Anh Huong 9, Tinh Toan Co. MUA lawn. Hien Co 4 Ho this Ö Thon Bo Lang, Xa Thai Son, Vinh Khanh Huyen to Lo nguy with SAP Co DJO; Hang loạt Tuyen đường is Hong Nang.

MUA LON Co. lap nhiều O Noi Khanh Hoa Lam Đồng VA - Anh 7.
MUA LON Co. lap nhiều O Noi Khanh Hoa Lam Đồng VA - Anh 8.

Tai Tinh Lam Đồng, do Anh Huong Con Bao SO 9, Nuoc Lu Thuong nguồn Song Dja Nhim dang cao DJO've Nhan Chim Mot Cau This sinh going to hang chục her Rau màu O Vung grapefruit Rau thuộc Huyen Đơn Dương with ngập SAU, Thiet Hai ne Nang. Thong Phong Nong nghiệp figs Tu Huyen Đơn games Dương cho Theo Cao Bao nhanh CUA CAC fat ban train DJIA Huyen, 26-11 Tinh đến trưa Dja Co. Hon 70ha Rau màu, Lua with ngập Ung.

MUA LON Co. lap nhiều O Noi Khanh Hoa Lam Đồng VA - Anh 9.

Hang Ho Tram This bat Luc nhìn Hang Rau màu chục her voice sent nam nay at SAU ngập trong nuoc use.

The CU, nuoc dang cao hai Bo Song Doc Dja Nhim khiến CAC Xa Lac Xuan, Tu Tra, pro … Cua Huyen Đơn Dương ngập at SAU. Trong khi DJO, Cau Ong Thieu, Thong Thon Suối B (Xa Tu Tra) Dang Nuoc CaO ngập qua mặt Cau Khong The DJI 1m Gan Lai khiến ad hoc sinh DJI DJI Phai đường đến DJE fat Hon Truong. Luc chức Nang Luong Xa Tu Tra TUC Truc, Gan Luu Bien cam người this thong qua cau.

MUA LON Co. lap nhiều O Noi Khanh Hoa Lam Đồng VA - Anh 10.

Nhiều Cay Trong Huong Anh Thiet Bi Hai Nang.

Cung do MUA lon nen tai đèo Hon Giao (GOI hay con-fulfillment đèo Lê Khanh Giap DANH giữa Dja Lat – Lam Khanh Hoa Đồng VA) with Sat Lo, CAC Phuong Luu Tien Khong The thong.

Hien Tai, CAC tham gia tien Phuong Giao Thong Lo Quốc train 27c Tu Nha Trang DJI Dja Lat going ngược DJE Lai Nghi Luu Thong Khong qua đèo Lê Khanh Luong Luc cho đến khi chức Nang Thong Bao Co. Moi.

Nhóm PV, CTV

[ad_2]
Source link